DELA

Utskott vill se standardskyltar

Det är viktigt att turist- och serviceföretag ska få skylta. Det anser lagtingets finans- och näringsutskott som föreslår att landskapsregeringen låter ta fram en lämplig form av standardiserad skyltning som skulle ge destinationen Åland en tydlig profil.

Utskottet förkastar däremot Runar Karlssons (C) motion om fri skyltning med motiveringen att det kan få omfattande konsekvenser både för trafiksäkerheten och för landskapsbilden. (tt-s)