DELA

Två procents inflation i juni

Inflationen är 2,0 procent i juni och konsumentpriserna steg med 2,0 procent i juni jämfört med juni ifjol. Det skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB i sin nya rapport om konsumentprisindex
Prisuppgången i juni beror främst på högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker. Lägre priser inom kommunikation dämpade uppgången.
Åland placerar sig mitt emellan Sveriges och Finlands inflationstal. De finländska konsumentpriserna steg med 2,8 procent i juni på årsbasis. I Sverige är motsvarande siffra en procent. I Finland drevs prisökningen främst av högre matpriser, boendekostnader, samfärdsel, alkohol och tobak. Billigare hemelektronik, kommunikationstjänster och el höll siffrorna nere.
I Sverige utgörs nästan hälften av prisökningen av högre boendekostnader. Priserna på hemelektronik motverkade uppgången.(fj)