DELA

Två personer sökte rektorstjänst

Två personer, Håkan Lindström och Viveka Eriksson, båda från Mariehamn, har sökt tjänsten som vikarierande rektor för sjömansskolan. Vikariatet gäller till och med den sista december 2008 och tjänsten skall tillträdas så snart som möjligt.