DELA

Två fall av hemfridsbrott

Två personer greps enligt polislagen natten mot onsdagen för att skydda hemfriden under natten för de boende vid Lotsgatan respektive Doppingvägen i Mariehamn.

– I bägge skilda fall anmäldes våldsbrott i nära relation pågå.

En anmälan om olaga hot har registrerats och även straffbart bruk av narkotika vart aktualiserat i ett av fallen, böter delges vid frisläppandet. Personerna är kända av polisen sedan tidigare. (hh)