DELA

Trafiknykterhetsdag firas med bilsläpp

På tisdag, den 14 maj, ordnas trafiknykterhetens dag. Det är ett samarbete mellan Ålands landskapsregering, Folkhälsans ANDTS-projekt och Ålands motorförares helnykterhetsförening.

Dagen uppmärksammas bland annat genom att vinnarna i en trafiknykterhetstävling kommer att presenteras. Det är skolelever från 13 år och uppåt som har fått i uppdrag att tolka temat alkohol och trafik.

Dagens uppmärksammas också genom ett bilsläpp, från tio meters höjd. Syftet är att visa vilka skador en frontalkollision kan åstadkomma, även vid relativt låga hastigheter.

Bilsläppet ordnas klockan 13.30 i samarbete med Jomala FBK på asfaltsplanen invid brankårens depå. Även Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag och Ålands yrkesgymnasium kommer att vara på plats för bilsläppet. (jo)