DELA

Träff för politiska kvinnor

Kommittén för främjande av kvinnors deltagande i politiken, tillsatt av stadsstyrelsen, är en tvärpolitisk kommitté med uppdraget att engagera flera kvinnor i politiken i Mariehamn.

De hade årets första möte den 23 januari där man även behandlades vårens program som inkluderar bland annat flera fortbildningstillfällen om förvaltningsstadgan, att skriva en bra insändare samt om härskartekninker.

– Vi startar aktiviteterna fredagen den 1 februari klockan 17 med träff för aktiva och nya politiskt nyfikna kvinnor. Vi pratar politik och utbyter erfarenheter. Vi är övertygade om att alla är vinnare då politiska nätverk över partigränserna blir starkare, säger Anna Holmström. (hh)