DELA

Toabesök gav böter för misshandel

En mansperson på ett kryssningsfartyg hamnade i trångmål då han gick på toaletten. Det hela slutade med att han tog stryptag på två medresenärer samt gjorde motstånd mot vaktmännen ombord då de ingrep. När fartyget sedan anlände till Mariehamn på småtimmarna möttes mannen av polis som delgav honom en böteslapp för det hela. Mannen gjorde sig skyldig till lindrig misshandel samt motstånd mot person som upprätthåller ordningen.(ns)