DELA
Foto: Päivi Mattila

Tingsrätten förkastar misshandelsåtal