DELA

Tilläggsbudget i Hammarland

HAMMARLAND. Det mellanbokslut för årets åtta första månader som kommunstyrelsen i Hammarland tog del av på tisdagen visar ett fortsatt kostnadstryck. Enligt kommundirektör Kurt Carlsson har verksamhetskostnaderna ökat med åtta procent hittills i år vilket är dubbelt mera än man kan klara av inom ramen för den uppgjorda budgeten.
– Som det ser ut just nu beräknar vi att överskrida budgeten med omkring 145.000 euro, säger Carlsson.
Framför allt är det de lagstadgade sociala kostnaderna som är högre än beräknat. Socialnämnden har har anhållit om överskridningar på 90.000 euro och kommunstyrelsen beslöt på tisdagen göra upp en tilläggsbudget och föra den till fullmäktige. (jk)