DELA

Tilläggsbudget godkändes

Lagtinget godkände på onsdagen förra årets tredje tilläggsbudget.

I budgeten ingår krisstöd till jordbruket med anledning av sommarens torka, landskapsandelar för grundskolan som ges på grund av en otydlighet i lagstiftningen, ökade lönekostnader på grund av ändrat kollektivavtal och högre bunkerpriser för sjötrafiken.

I budgeten avskaffas en del redovisningsprinciper, som allmänt kallats för ”Paf-snurran”, så att intäktern endast upptas en gång. I budgeten ingår också ökade intäkter på grund av en ökning av förskottet på avräkningsbeloppet.

I diskussionen lämnade Veronica Thörnroos (C) ett klämförslag om att landskapet kan avyttra Ejdern, men med förbehållet att fartyget inte ska ingå i den av landskapsregeringen aviserade totalentreprenaden.

Majoriteten stödde inte klämmen. I budgeten ingår en fullmakt för landskapet att avyttra fartyget. (eh)