DELA

Tankesmedja om Östersjön

Hur mycket mer tål Östersjön? Den frågan diskuterades av landskapsregeringen och företrädare för Åbo Akademi under torsdagen och fredagen. Tankesmedjan är ett samarbete mellan de två instanserna. Meningen är att diskutera Östersjöns vattenkvalitet och hur den ska förbättras.
Deltog gjorde både politiker och tjänstemän från Åland samt forskare från Åbo Akademi. Särskilt inbjuden till tankesmedjan var Lena Gipperth, expert på miljörätt vid Göteborgs universitet.
Tanken är att det ska bli fler sammankomster i framtiden. (ak)