DELA

Svenska Bris får landskapsbidrag

Föreningen Bris, Barnens rätt i samhället, får även nästa år bidrag för sina olika stödfunktioner för barn och unga upp till 18 år.
– Landskapsregeringen bedömer att det är viktigt att åländska barn och unga fortsättningsvis har möjligheten att kostnadsfritt kontakta Bris och besluter därför bidra till verksamheten för kommande år med en summa motsvarande 50 000 SEK, skriver landskapet i sitt beslut.
Avtalet med Bris gäller sedan 2007. Den nya ombudsmannamyndigheten, som inleder sin verksamhet i höst, kommer att överta ansvaret för stödfunktionsverksamheten upprätthålls. (tt-s)