DELA

Sund förordar jordförvärvsrätt

SUND. Kommunstyrelse förordar att Janne och Ann-Christin Aaltonen ska få rätt att förvärva och besitta den färdigbildade fastigheten Finby butik i Sund Finby.
Janne Aaltonen är finsk medborgare och Ann-Christin Aaltonen är svensk medborgare och ingendera av sökandena har innehaft åländsk hembygdsrätt. De ämnar använda fastigheten för fast bosättning.
I köpet ingår inte andel i samfälld strand eller mark och fastigheten ligger i bykärnan. Tomtens storlek är 2.200 kvadratmeter. (ns)