DELA

Störningar på Töftölinjen

Linfärjetrafiken mellan Töftö i Vårdö och Prästö i Sund drabbas av trafikstörningar den här veckan mellan onsdag den 9 maj och söndag den 13 maj.

Orsaken är dykningsarbeten mellan färjfästena för att skanna farleden. Linfärjan måste stå helt stilla under vissa tider. Det är klockan 03–06 torsdag den 10 maj och söndag 13 maj. Nödtrafik upprätthålls. Om skanningen inte kan genomföras under den här tiden görs de senare, den 19–20 maj.

Trafiken är också mer begränsad under tiden lördagen den 12 maj klockan 15 till söndag den 13 maj klockan 03. Då trafikeras linjen med mindre kapacitet i reservfärjans norra farled.

Under onsdag 9 maj klockan 15 fram till torsdag den 10 maj klockan 03 är inte reservfärjans farled i bruk, men det påverkar inte linjens kapacitet. (eh)