DELA

Stora utskottet besöker Åland

Riksdagens stora utskott besöker Åland nästa vecka på tisdag.

På dagordningen står information om självstyrelsen, ett besök i Självstyrelsegården och en träff med landshövding Peter Lindbäck. Utskottet ska även hålla överläggningar med landskapsregeringen om aktuella EU-frågor och med självstyrelsepolitiska nämnden.

Stora utskottet bereder ärenden i riksdagen som berör EU, förutom när det gäller utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har rätt att närvara när EU-frågor behandlas. Utskottet har 25 medlemmar, plus en rad ersättare. I besöket deltar sex ledamöter, ordinarie eller ersättare. Under dagen hålls även en pressträff. (eh)