DELA

Stipendier att söka för sjöfartsstuderande

Styrelsen för Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse meddelar att det nu är möjligt att söka stipendier från stiftelsen.
Alla som studerar något sjöfartsrelaterat i Finland, Sverige eller på Åland kan söka stipendium. Stipendiernas storlek är mellan 500 och 1.000 euro. 2014 delade stiftelsen ut 20 000 euro i stipendier.
Stipendiestiftelsen har sitt ursprung i Thordénkoncernens Pensionsstiftelse som grundades av skeppsredare Gustaf B. Thordén innan han lämnade Finland med sin verksamhet år 1944.
Information om stiftelsen finns på dess hemsida, gustafbthordensstipendiestiftelse.fi. (ka-f)