DELA

Stiftelsen Hemmet ska utredas

Landskapsregeringen ska utreda vården och förhållandena i stiftelsen Hemmet under 1950-70-talet. Detta för att kunna ta ställning till eventuella ansvarsfrågor och frågor om ekonomisk kompensation.
Krister Lumme, själv en av de boende på stiftelsen Hemmet under den aktuella tiden, har gjort många påtryckningar för att få till stånd en utredning, ursäkt och även skadestånd för det som hände på stiftelsen Hemmet under den aktuella perioden.
Nu har social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib) vid enskild föredragning beslutat att en utredning ska göras under år 2011 för att kunna ta ställning till eventuella ansvarsfrågor och frågor om ekonomisk kompensation.
I utredningen borde även redogöras för vilka regler som gällde i fråga om ansvar och tillsyn under tidsperioden. (ns)