DELA

Stiftelse ökar sina stipendier

Styrelsen för Gustaf B. Thordéns stipendiestiftelse delar i år ut totalt 30 stipendier till studeranden i Finland, Sverige och på Åland.

I Finland fyra (Novia och Hanken), i Sverige 20 (Chalmers och Linnéuniversitetet) samt på Åland sex (Högskolan på Åland).

”Det är med glädje vi utökar antalet stipendiater med 50 procent blott vårt andra verksamhetsår” kommenterar stiftelsens ordförande Erik Holmberg.

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse befrämjar sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige och förvaltar skeppsredare Gustaf B. Thordéns minne.

Hemsida: www.gustafbthordensstipendiestiftelse.fi.