DELA

Stannade inte för stopp

Trafikövervakning utfördes längs landsväg 2 på måndagsnatten. En förare äventyrande trafiksäkerheten efter att ha underlåtit att iaktta stopplikten. Föraren delgavs böter.

– Polispatrullen ansåg att omständigheterna var sådana att överträdelsen inte kan anses som ringa med beaktande av den trafikfara som förorsakades, skriver polisen.

Därför delgavs även ett interimistiskt körförbud försex veckor och polisen omhändertog körkortet. (hh)