DELA
Foto: Fredric Häggblom

Medispersonal polisanmäls

En rapport som redogör för oegentligheter gällande upphandling inom medborgarinstitutet Medis har skickats till polisen. De som pekas ut är den nuvarande rektorn, en tidigare rektor och en annan anställd inom verksamheten.