DELA

Ståhlman ny projektledare hos Ilmatar Offshore

Ilmatar Offshore anställer miljövetaren David Ståhlman som projektledare för samråd och tillstånd på Åland. Han tillträder sitt arbete i februari och lämnar då en tjänst som VA-utredare hos Ålands Vatten där han arbetat med dricksvatten- och avloppsfrågor i sju år. Innan det var han miljöskyddsinspektör hos Ålands Miljö- och Hälsovårdsmyndighet (ÅMHM).

Till Ståhlmans ansvarsområden hos Ilmatar Offshore hör bland annat de kommande avgränsningsprocesser som är en del av arbetet med miljökonsekvensbedömningen (MKB).

– Vi har en stark miljölagstiftning i Norden, en av de bästa i världen. De noggranna processerna gör att vi kan lita på att projekt med alltför stor påverkan inte ges tillstånd, säger han i ett pressmeddelande. (hh)