DELA

Stadsplan för Doktorsvillan ställs ut

Stadsstyrelsen behandlade i torsdags förslaget till ändring av stadsplanen för Doktorsvillan och Sveriges generalkonsulat.
Stadsstyrelsen bestämde att stadsplaneförslaget ska ställas ut. Förutsatt att inga anmärkningar lämnas in föreslås att stadsfullmäktige antar förslaget till ändring av stadsplanen och planbeskrivningen från oktober i fjol. (ak)