DELA

Städkampanj i Mariehamn

Infrastruktursektorn diskuterar en kampanj för att få stadsborna att låta bli att slänga sitt skräp på gatan genom att ”öka medvetenheten och intresset för närmiljön”.
Initiativet har tagits av fullmäktigeledamot Lennart Isaksson (M) som i en motion i våras inte bara föreslog kampanjen ”Rena staden!” utan också att man ökar antalet papperskorgar, förser dem med tak och låter dem stå ute även vintertid.
Från stadens sida meddelar man att man redan ersätter de papperskorgar som måste bytas ut med modeller med tak och att det huvudsakligen bara är utanför centrum man tar in korgarna till vintern och då för att undvika skador vid plogning eller för att snövallar gör att de blir otillgängliga.
Sektorn är positiv till ”Rena staden!”och föreslår att man dessutom skulle arrangera en gemensam städdag i Mariehamn. Men man betonar också att formen för kampanjen och huvudmannaskapet fortfarande är en öppen fråga. (tt-s)