DELA

Stadens nyaste bolag: Enerexit

Mariehamn Enerexit ab. Det namnet föreslår stadsledningen för det dotterbolag som bildas för att samordningen av Mariehamns elnät ab och Mariehamns energi ab ska kunna genomföras. Det nya bolaget ska överta de delar av verksamheten i Mariehamns energi som ska avvecklas.

Enerexit inleder med ett aktiekapital på 2 500 euro, 25 aktier à 100 euro ska tecknas.

Stadsstyrelsen ska nu godkänna förslaget till bolagsbildningsavtal och bolagsordning och dessutom utse de tre ledamöter som ska sitta i Enerexits styrelse. (tt-s)