DELA

Stadens äldreråd vill ha högre status

Stadens nämnder och förvaltning följer inte instruktionerna om att höra äldrerådet i alla de frågor som berör de cirka 2 500 pensionärerna i Mariehamn. För att förbättra situationen vill äldrerådet att det inrättas en kombinerad tjänst som föredragande och sekreterare.

– Med tanke på vilka krav på effektivitet som ställs på stadens övriga organisation är det inte rimligt att i detta skede öka äldrerådets resurser utan att samtidigt ta ställning till övriga aspekter av rådets organisation och funktion, skriver stadsledningen som inte förordar förslaget inför stadsstyrelsens möte på torsdag

– Endast en utökning av äldrerådets personella resurser med en föredragande tjänsteman är inte i sig ägnat att ge något mervärde till stadens verksamheter. (tt-s)