DELA

Staden höjer elavgifterna

Mariehamnarna kan räkna med att få betala mera för sin el. Stadsfullmäktige godkände i tisdags en höjning av grund- och effektavgifterna med totalt 4,2 procent.
Beslutet fattades efter omröstning. Bert Häggblom (Ob) föreslog, understödd av Igge Holmberg (S) att grundavgiften skulle vara oförändrad. Förslaget fick stöd av de övriga socialdemokraterna och de obundnas Stig Grönlund men det räckte inte till mot de 19 ledamöter som var för en höjning.
För ett normalt hushåll på 3 gånger 25 ampere betyder beslutet att elräkningen stiger med 36 euro i året. Eltarifferna påverkas inte.
Landskapsregeringen skall, i egenskap av formell tillsyningsinstans, ännu godkänna fullmäktiges beslut innan det kan träda i kraft. (tt-s)