DELA

”Städbudget” till utskottsbehandling

Den femte tilläggsbudgeten för 2020 genomgick en snabb första behandling i lagtinget i går. Efter en relativt kort debatt remitterades förslaget till finans- och näringsutskottet. Budgetförslaget var Roger Höglunds (C) första som ny finansminister.