DELA

St 1 planerar stor biltvätt

Rundbergs Bil & Service vill bygga en ny biltvätt i Mariehamn öster om servicestationen St 1 på Strandgatan och cirka 40 meter från Österleden.

Eftersom tvätthallen blir mellan 25 och 35 meter lång och sju meter bred vill stadsarkitekt Sirkka Wegelius att den färg- och konstruktionsmässigt anpassas till de nuvarande byggnaderna på tomten och också att man bibehåller den befintliga häcken.

Byggnadsnämnden i Mariehamn tar ställning till bygglovet på måndag. Byggnadsinspektionen förordar Rundbergs ansökan under förutsättning att Wegelius krav efterföljs. (tt-s)