DELA

Språkprov per telefon för hembygdsrätt

Landskapsregeringen har beviljat Pia Ivarsson i Lemland åländsk hembygdsrätt. Ivarsson är finsk och svensk medborgare. Hennes modersmål är svenska och hon flyttade till Åland den 15 augusti 2007. Dessutom har Ivarsson far innehaft hembygdsrätt.
Även Raija Lehtiö i Saltvik beviljades åländsk hembygdsrätt. Lehtiö är finsk medborgare och föredragande tjänsteman, chefsjurist Sören Silverström, har per telefon den 12 oktober konstaterat att Lehtiö har tillfredsställande kunskaper i svenska.
Dessutom är hennes mor född och uppvuxen i landskapet. Lehtiö flyttade till Godby den 1 november 2006, men haft sitt egentliga hem i Haraldsby sedan slutet av 2004. (ns)