DELA

Sparade pengar ska gå till datorer

Konkurrenskraftsavtalet har lett till mindre lönekostnader för stadens bildningssektor. Bildningschef Kjell Nilsson föreslår nu att de pengarna ska gå till att åtgärda det stora behovet av ny datorutrustning för eleverna i stadens grundskolor.

– Enligt tidigare planering var tanken att nya datorer och Ipads skulle leasas eftersom det var enda möjligheten som fanns inom given budgetram. Det skulle blivit en högre totalkostnad men utslaget på flera år, skriver Nilsson i ärendets beredning.

Bildningsnämnden ska ta ställning till förslaget som i redan pengar innebär anskaffningar för 50 000 euro. (tt-s)