DELA

Snart klart för Södra Lillängen

Infrastrukturdirektören föreslår att gaturitningarna för bostadsområdet Södra Lillängen godkänns av nämnden på måndagens möte. Inga anmärkningar har lämnats in.

Nämnden får också ta ställning till infrastrukturdirektörens förslag att anbudshandlingarna godkänns. Projekteringen av bostadsområdet har pågått sedan i våras och är nu klart. En nyhet är att fjärrvärme inte dras till det nya bostadsområdet. en annan ändring är att asfaltering kommer att ingå i entreprenadåtagandet.

Starten för projektet är ågot försenad och entreprenadarbetet beräknas starta i början av 2020. (ao)