DELA

Skiftet fick maskinchef

Landskapsregeringen har anställt ytterligare en maskinchef till skärgårdsfärjan Skiftet.

När man granskade arbetstidjournalerna för maj på Skiftet visade det sig att regelverket inte har kunnat följas helt för för maskincheferna.

– Ålands landskapsregering anser att detta delvis beror på maskincheferna själva och deras sätt att organisera sin arbetstid men att det finns sådana problem med nuvarande tvåvaktssystem som inte går att lösa på annat sätt än genom ytterligare arbetskraft, sägs i beslutet, som fattades av sjötrafikchef Bo Karlsson. (ms)