DELA

Skattehöjning föreslås i Finström

Kommunstyrelsen i Finström föreslår en skattehöjning till 19,5 istället för dagens 18,5 procent.
Kommunen kämpar med ett stort budgetunderskott på 740.000 euro och en ökning av skatteöret ger kassan 370.000 euro extra per år. Till förslaget hör en ansökan hos landskapsregeringen om ett särskilt understöd på 600.000 euro per år.
Styrelsen menar att kommunen hamnat i en olycklig klass.
– Vi tycker att Finström borde betecknas som tätort då vi har mera skolor och dagis än grannkommuner, säger ordförande Roger Höglund (c). (cl)