DELA

Sjukhusanställda stolta över jobbet

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, har under året genomfört en medarbetarenkät. Med hjälp av en extern konsult har man frågat personalen om dess arbete. Totalt svarade 71 procent på enkäten som nu ska bli återkommande vartannat år i syfte att följa upp förändringsarbetet.
Glädjande för ledningsgrupp och chefer, som tagit del av enkäten, var att 78 procent av de svarande kan rekommendera andra att arbeta inom ÅHS. Dessutom uppgav 88 procent att de är stolta över sitt arbete.
– Vi är mycket nöjda med resultatet avseende på hur medarbetarna bedömer arbetets värde och trivseln på arbetsplatsen. Jag är glad över att vi har en så pass stolt och engagerad yrkeskår, säger förvaltningschef Tom Axberg i ett pressutskick.
Däremot svarade endast 27 procent att de är nöjda med sin fysiska arbetsmiljö. Detta har varit känt sedan tidigare varför ÅHS påbörjat åtgärder i form av ombyggnationer och saneringar. Ett missnöje bland de svarande fanns också i de återkommande korta förordanden de anställda har. Detta skapar oro, stress och otrygghet.
Resultaten från enkäten ska skickas ut till enheterna inom de kommande väckorna. Dessa utgör grunden för det utvärderings- och uppföljningsarbete som ska pågå under hösten.
– Vi vill ge cheferna nya verktyg att förbättra verksamheten med. Det är jätteviktigt att vi får till en konstruktiv dialog så att vi kan identifiera och åtgärda brister, men också för att lyfta fram det som är bra i organisationen, säger Axberg. (mt)