DELA

Sjöfartsutbildningen mest populär

Sjöfartsprogrammet är den av Högskolans utbildningar som lockade flest sökande i höstas. Det visar ny statistik från Åsub.
Både yrkesutbildningen och Högskolan på Åland ökade hösten 2010 med runt 40 studerande vardera och därmed nådde yrkesutbildningen för första gången över 800 och Högskolan över 500 studerande.
På alla nivåer totalt studerar drygt 1.800 personer vid de åländska läroinrättningarna. Framförallt är det inom det tekniska utbildningsområdet samt inom hälso- och socialvård som de studerande blivit flera jämfört med 2009.
I höstens statistikmeddelande ingår uppgifter om antal sökande och antagna till de olika studieprogrammen. På gymnasialstadiet var det störst konkurrens om platserna till vuxenutbildningen för närvårdare, medan sjöfartsprogrammet var den utbildning som lockade flest sökande på Högskolan, 114 stycken. (ak)