DELA

Sexuellt utnyttjande bakom stängda dörrar

Under torsdagen gemomfördes en rättegång som gäller grovt sexuellt utnyttjande av barn samt misshandel. Svarande är en man som biträds av Joni Brander samt en kvinna som förde sin egen talan.

Efter en kort överläggning beslutade tingsdomare Anna Suksi att handläggningen av de båda åtalspunkterna ska ske utan att allmänheten är närvarande.

Rättegångshandlingarna sekretessbeläggs, med vissa undantag, i 60 år med syfte att skydda den målsägandes identitet och privatliv. Huruvida domen blir offentlig tar tingsrätten ställning till när den avges. (ikj)