DELA

Sänkt dividend för Vikingägare

På bolagsstämman som hålls den 18 april föreslår Viking Lines styrelse en dividend på 20 cent per aktie för 2017. Det är en halvering jämfört med dividenden för 2016.

Som ordinarie styrelsemedlemmar föreslås Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist, Lars G Nordström och Peter Wiklöf och som supppleanter Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm. (ao)