DELA

Saltvik redo för flyktingar

En av de första frågorna som de nyinvalda fullmäktigeledamöterna i Saltvik skall ta ställning till är om kommunen skall ta emot en flyktingfamilj på 5-6 personer eller inte.

Att man skall göra det anser kommunstyrelsen som i går enhälligt beslöt att låta kanslipersonal utreda och sammanställa det material som krävs för att få ett underlag för ett fullmäktigebeslut.

– Vi till exempel måste ha en integrationsplan, titta på bostadsfrågan och höra dagis och skola, säger kommunstyrelsens ordförande Runar Karlsson (C).

Alla frågetecken skall vara uträtade till fullmäktiges möte i december. (tt-s)