DELA

Så stöder staden Waldorfskolan

MARIEHAMN. Staden stöder Mariehamnselevers skolgång i den nya Waldorfskolan till en kostnad som motsvarar stadens rörliga kostnader per elev.
Stödet blir 4.764 euro per elev inklusive de landskapsandelar som staden får.
Beslutet blev enligt stadsdirektören Edgar Vickströms ursprungliga förslag. I stadsstyrelsen stödde en majoritet Johan Ehns (M) förslag som skulle ha gett skolan 6.409 euro per elev. (pd)