DELA

Rondell vid Solberget

JOMALA. Nu har förslaget till detaljplaneändring i Vester- och Österkalmare klubbats även av fullmäktige. Förslaget godkändes med några mindre förändringar som har gjorts med anledning av anmärkningar från allmänheten.
Om ingen besvärar sig mot planen kan landskapsregeringens trafikavdelning fortsätta med arbetet med vägplanen för landsväg 3.
Landsvägen skall byggas om, det är bland annat meningen att anslutningen till Solberget skall bli en rondell. Byggstarten är tidigast år 2012. (tt-s)