DELA

Riket vill införa äldreombudsman

Riksregeringen föreslår inrätta en äldreombudsman som ska bevaka de äldres ställning, behov och rättigheter, samt föra fram de äldres perspektiv i beslutsfattandet. Nu har Åland skrivit ett utlåtande om propositionen där man konstaterar att en eventuell äldreombudsmans till viss del bör omfattas av Ålands ombudsmannamyndighet.

– Rikets barnombudsman övervakar åländska barns rättigheter och intressen gällande områden som hör till rikets behörighet och Ålands ombudsmannamyndighet gör detsamma inom landskapets behörighet. Landskapsregeringen konstaterar att ett liknande behörighetsförhållande skulle råda mellan rikets tilltänkta äldreombudsman och Ålands ombudsmannamyndighet, skriver landskapsregeringen.

Utlåtandet är underskrivet av vicelantrådet Harry Jansson (C) och tillförordnad rättssakkunnig Rasmus Lindqvist. Den föreslagna lagen är avsedd att träda i kraft den 1 juli 2021. (ck)

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp