DELA

Reservation mot flyttbeslut

– Vart har stadens personaldemokrati tagit vägen?
Det undrar Birgitta Johansson (ÅF) med anledning av infrastrukturnämndens beslut att förorda att stadsarkitektkontoret och byggnadsinspektionen skall flytta från stadshuset till Tekniska verken. Johansson, som själv sitter i nämnden, reserverar sig mot beslutet.
Hon påpekar att beslutet betyder att man tvingar de två enheterna att flytta mot deras vilja och konstaterar bland annat att man varken tagit fram kostnadsberäkningar för den ombyggnad flytten kräver eller utrett alternativa lösningar.
Johansson påpekar också att man bryter mot stadens nya förvaltningsstadga som klassar stadsutvecklingsverksamheten som en stabsfunktion. (tt-s)