DELA

Reservation mot asfaltbeslut

Jill Fredrickson (C) och Gunnar Granlund (ÅF) reserverade sig mot infrastrukturnämndens beslut om att staden ska transportera bort den asfalt som ÅMHM beslutat att är farlig tjärasfalt och ligger i Ödanböle.

Orsaken är att man anser det oansvarigt av den nya nämnden att godkänna tilläggskostnader i storleksordningen 300 000–600 000 euro för åtgärder som den tidigare nämnden borde tagit ställning utan en opartisk genomgång.

Infrasturkturnämndens möte hölls den 29 juni. (eh)