DELA

Rekordmånga blev pensionärer

Under 2011 fyllde nästan 450 personer 65 år, vilket är 50 fler än 2010 och den största siffran hittills. Det visar färska siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.
Eftersom de nyblivna pensionärerna var betydligt fler än de avlidna ökade antalet invånare som är 65 år eller äldre med över 200 och är nu drygt 5.350.
Andelen av befolkningen som har fyllt 65 steg från 18,4 till 18,9 procent. I Finland är andelen 18,1 procent och i Sverige 18,8. I båda länder steg procenten under 2011. Det var främst de yngre pensionärerna som ökade i antal. Invånarna i åldersgruppen 65–74 år ökade med drygt 210 personer, medan de som är 75 år eller äldre blev bara ett tiotal flera. Andelen pensionärer i befolkningen ökade i alla kommuner utom Finström och Geta, där den sjönk, och Kumlinge där den var oförändrad.
Äldrekvoten, d.v.s. antalet 65 år fyllda per 100 personer i åldrarna 20–65 år, steg från 31 till 32 under 2011. Kvoten ökade i alla regioner och är nu 51 i skärgården, 32 i Mariehamn och 30 på landsbygden. Som en jämförelse kan nämnas att äldrekvoten år 2000 var 46 i skärgården och 26 på landsbygden och i Mariehamn, sägs i Åsubs undersökning.