DELA

Regeringen klubbade befälsavtalet

Det löneavtal där sjöbefälen förhandlat till sig lönehöjningar om 2,02 procent godkändes i går av landskapsregeringen.
Landskapsregeringen godkände i juni ett tidigare förslag till avtal som inte skiljer sig från det nu ingångna.
Avtalet gick då inte igenom eftersom befälsförbunden hade synpunkter i arbetstidsfrågor. (eh)