DELA

Regeringen förlängerbränsleavtal

Ålands landskapsregering skrev ett ettårsavtal om leveranser av motorbrännolja med Rundbergs Bil & Service år 2019. Vid undertecknandet fick landskapsregeringen företrädesrätt att förlänga avtalet med maximalt ett år. Den rätten har nu utnyttjas eftersom landskapet fortsättningsvis behöver motorbrännolja till fordon, fastigheter och färjor. (jv)