DELA

Rederierna ser positivt på 2019

Det ser ljust ut för sjöfarts- och rederibranschen i Finland, enligt den så kallade Rederibarometern.

Rederierna förväntar sig en visserligen en måttligare tillväxttakt nästa år, men konjunkturerna pekar uppåt, refererar Yle.

Konkurrensen på sjöfartsmarknaden kommer att vara fortsatt hård. Dålig prisutveckling anges som det viktigaste hindret med tanke på rederibranschens tillväxt och utveckling, skriver Yle.

RederIbarometern publiceras årligen av Shortsea Promotion, som samarbetar med Åbo universitet, på uppdrag av Trafi, Finlands Rederier och Ålands landskapsregering. (ms)