DELA

Problem med nytt ägaravtal om avfall

Om en klausul som möjliggör att avtalet kan sägas upp kan stadsfullmäktige godkänna det.

Så lyder stadsdirektör Barbara Heinonens förslag inför stadsstyrelsemötet på torsdag där frågan om nytt ägaravtal om Svinryggens Deponi mellan Jomala och Mariehamn tas upp. Avsikten med avtalet är att kommunägda Mise ska kunna direktupphandla tjänster av Svinryggens Deponi utan konkurrensutsättning, så kallad in houseupphandling där upphandlingen görs hos en anknuten enhet.

Efter att Jomala i februari i år ville ha stadens synpunkter på utkastet till avtal har stadens kanslichef Emma Dahlén berett ärendet och kommit fram till att det finns omständigheter som gör ärendet komplicerat. (ao)