DELA

Pommern till sjöfartsmuseet

Förslaget till avtal mellan Mariehamns stad och Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum har godkänts i fullmäktige. Det ger grönt ljus till att deponera Pommern hos stiftelsen.
Christian Nordas (Lib) efterlyste större framtida insyn i hur museifartyget sköts och ville se stadgar med krav på mer detaljerade planer. Han föreslog en återremiss men fick i omröstningen bara sju av fullmäktiges ledamöter med sig.
Majoriteten av ledamöterna ansåg att ansvaret för Pommern nu överförs till den instans på Åland som besitter den klart största kunskapen om segelfartyg. (tt-s)