DELA

Politisk penningpott fördelad av regeringen

Regeringen i Helsingfors beviljade på torsdagen understöden för partiernas verksamhet för år 2013. Stöden i hela landet uppgår till 34 miljoner euro. Av dessa går 170.000 euro till Åland vilket motsvarar 1/200 del. Statsunderstöden beviljas för att stödja partiernas politiska verksamhet och information och kommunikation.
Den åländska delen av pengarna finns upptagna i landskapsregeringens budget. 90.000 ska användas för understödande av politisk verksamhet och 80.000 för partiernas informationsverksamhet.
Kriterierna för att räknas som politisk organisation är bland annat att organisationen ska ha plats i lagtinget. Det är också antalet platser i lagtinget som bestämmer hur stor del av potten som de olika partierna får. (ar)